اسپرت هیزل بنفش 40 میل


عطر اسپرت هیزل بنفش 40 میل :
این عطر بر اساس ایده ای از زیبایی های طبیعی و ساده متمرکز شده است
استشمام این عطر یک نوع دورنمایی بر زندگی و الهام گرفته ازلذت و خوشی در چیزهای کوچک را القاء می بخشد
نت ابتدایی این عطر با پرتقال و ترنج و گلابی و فلفل صورتی آغاز می شود و در انتها به بوی فندق و گل مریم و یاس ختم می شود.